(
)
Ukázky realizovaných technologií plaveckých bazénů
Ukázky realizovaných technologií plaveckých bazénů

Kvalita vody v bazénech je zajištěna vždy samostatným recirkulačním zařízením, které v uzavřeném okruhu vodu kontinuálně upravuje. Vlastní technologické zařízení se ve většině případů skládá z pískových filtrů a recirkulačních oběhových čerpadel s lapačem nečistot. Na výtlačném potrubí upravené vody za i před filtrací jsou dávkovány chemikálie na úpravu pH vody.

Nachystali jsme pro Vás na ukázku několik realizovaných technologií plaveckých bazénů.