KTS-AME | Veřejné bazény

Koupaliště Vrdy

V obci Vrdy jsme se v roce 2007 zrekonstruovali stávající koupaliště. Během této I. etapy jsme přebudovali část bazénu na akumulační nádrž na vodu a na strojovnu, do které jsme umístili samotnou technologii úpravy vody. Celkový objem bazénu je 1130m3. Voda je z bazénu vedena do akumulační nádrže a dále přes čerpadla probíhá filtrací, automatickou chemickou úpravou a pak vtéká zpět do vlastního bazénu.

Popis bazénu:

Stavební úpravy bazénu byly rozčleněny do dvou etap. V první etapě byla v tělese stávajícího bazénu vybudována technologická místnost s úpravnou vody i CHUV pro bazén, akumulační nádrž a technologický kolektor. Brouzdaliště, sprchy a brodítka zůstávají napojeny na stávající rozvod pitné vody z vodovodního řadu. Ve druhé etapě bude vybudován do stávajícího tělesa bazénu nový železobetonový bazén a brouzdaliště.

Vlastní technologické zařízení sestává ze čtyř tlakových plastových filtrů průměru 2.0 m a  tří recirkulačních oběhových čerpadel s lapačem nečistot. Na výtlačném potrubí upravené vody za i před filtrací jsou dávkovacími čerpadly dávkovány chemikálie.  K úpravě vody je použito dávkování chlornanu sodného jako dezinfekční chemikálie, síranu hlinitého jako koagulantu a kyseliny sírové k úpravě pH vody. Kvalita vody je automat. měřena regulátorem v hodnotách volný a vázaný chlór, pH, ORP a teplota. Dle požadované hodnoty na regulátoru je dávka na čerpadlech automaticky doupravena. Intenzita recirkulující upravené vody je měřena průtokoměrem.

Bazén byl realizován včetně stavebních prací.

Technologie bazénu:

• 4 pískové filtry Ø 2 m
• 3 oběhová čerpadla 9,2 kW
• 3 předfiltry hrubých nečistot
• Automatické měření a dávkování chemie Cl, pH, Redox a teploty

Realizace: 2007
Kategorie: Koupaliště