KTS-AME | Veřejné bazény

Přírodní koupaliště Lomnice nad Popelkou

Přírodní koupaliště Lomnice nad Popelkou

Během let 2012 – 2013 jsme zrekonstruovali přírodní koupaliště u města Lomnice nad Popelkou. V rámci prací bylo vybudováno nové technologické zázemí pro kvalitnější koupání.

Popis technologie:

V první etapě bylo stávající koupaliště po stavební stránce asanováno. Do bazénu se zakomponovaly nově navržené nerezové prvky pro cirkulaci vody. Kolem bazénu byly instalovány rozvody pro technologii cirkulace vody a v  místě navrhované technologické šachty se ukončily. 

Ve druhé etapě se nově vybudovala technologická šachta s usazovací nádrží. Nad šachtou byl zřízen objekt se sociálním zázemím a byla napojená nová technologie úpravy bazénové vody.

Kvalita vody v bazénu je zajištěna recirkulačním filtračním zařízením, které v uzavřeném okruhu vodu kontinuálně upravuje. Voda je upravována na čtyřech tlakových uzavřených rychlofiltrech s náplní vodárenského písku a sestavou ručních klapek pro ovládání režimu provoz i praní. Voda je dopravována na filtraci pomocí tří recirkulačních čerpadel, které odebírají vodu ze dna a hladiny v bazénu. Pro sedimentaci odpadní vody z filtrů je vedle strojovny vybudována retenční nádrž.
Pro horizontální výměnu vody jsou instalovány dnové výpustě s napojením na cirkulaci i na kanalizaci pro možnost vypuštění koupaliště. Pro monitoring cirkulačního množství bazénové vody je namontován digitální průtokoměr. Sání ze skimmerů je hlídané průtokovou klapkou. V případě poklesu hladiny vody pod skimmery zařízení odstaví čerpadla filtrace.

Realizace: 2013
Kategorie: Veřejné bazény

Technické parametry:

  • Hloubka bazénu:   0,16 – 1,9 m
  • Plocha bazénu:  2 716 m2
  • Objem bazénu: 3 800 m3

Technologie úpravy vody:

  • 4 x filtr průměr 2350 mm
  • 3 x čerpadlo 9 kW
  • 3 x filtr hrubých nečistot
  • 2 x monitor průtoku
  • Automatické chemické hospodářství