KTS-AME | Veřejné bazény

Rekonstrukce koupaliště Chuchelna

Rekonstrukce koupaliště Chuchelna

V roce 2010 jsme se nedaleko Semil podíleli na rekonstrukci koupaliště v Chuchelně. Jedná se o betonové koupaliště o rozměrech 25 × 16 m a hloubce od 50 do 200 cm a brouzdaliště o rozměrech 10 × 8 m a hloubce 72 cm.

Popis bazénu:

Ve sportovním areálu v obci Chuchelna je umístěn plavecký bazén a dětské brouzdaliště.
Plavecký bazén je železobetonový obdélník o rozměru 25x16m s hloubkou od 0,6 m až 2,05m.  Celkový objem vody je cca 413 m3 vody. Přeliv vody je řešen pomocí dvou přelivových žlábků po delší straně bazénu do plastové akumulační jímky. Na nejhlubší straně je umístěna výpusť bazénu.

Vedle bazénu je umístěno brouzdaliště. Brouzdaliště je železobetonový obdélníkový bazének s nátěrem o rozměru 10×8 m s hloubkou až 0,72m. Celkový objem vody je cca 73 m3 vody. Přeliv vody je řešen pomocí přelivového žlábku po jedné straně bazénku do společné plastové akumulační jímky s plaveckým bazénem.

Zdrojem napájecí bazénové vody je voda z vrtu, která je do akumulační nádrže dopravována přes napouštěcí sestavu. Kvalita vody je zajištěna technologickým zařízením, které vodu v uzavřeném recirkulačním systému během provozu kontinuálně upravuje. Pískový filtr je umístěn vedle samostatného technologického objektu vedle bazénu. Čerpadla a chemické hospodářství je umístěno uvnitř objektu. Na technologický objekt navazuje i výše uvedená akumulační nádrž o objemu vody cca 25 m3.

Odběr vody pro filtraci u bazénu je řešen pomocí nově vybudované akumulační jímky. Vodu z bazénu je možno samostatně vypouštět i přisávat u dna.
Vlastní technologické zařízení sestává z tlakového ocelového filtru a  dvou recirkulačních oběhových čerpadel s lapačem nečistot. Na výtlačném potrubí upravené vody za i před filtrací jsou dávkovacími čerpadly dávkovány chemikálie. Kvalita vody je měřena regulátorem a dle požadované hodnoty automaticky upravena.

Technologie bazénu:

  • pískový filtr
  • čerpadlo
  • vodoměr
  • automatické chemické hospodářství 

Realizace: 2010
Kategorie: Koupaliště