Úprava vody v bazénu – chemie

KTS-AME | Rehabilitační a hotelové bazény

Úprava vody v bazénu – chemie

Bazénovou vodu nestačí jen filtrovat, je nutné ji také upravovat. Vodu lze upravovat několika způsoby. Volba budoucí úpravy bazénové vody má zásadní význam při výběru provedení a typu bazénu a veškerého jeho příslušenství.

První variantou je použití chlórové chemie, nabízíme kompletní sortiment pomalu rozpustných tablet, přípravky proti řasám, přípravek na stabilizaci tvrdosti vody a samozřejmě pH regulátory. Výhodou chlórové chemie je nízká cena, vysoký dezinfekční a oxidační účinek a snadné dávkování.

Pokud se rozhodnete, že nechcete nebo nemůžete používat chlórovou chemii, tak máme pro vás nabídku kyslíkové chemie, kde účinnou látkou je peroxid vodíku. Chemie kyslíková má ve srovnání s chlorem nižší dezinfekční účinek, je proto náročnější pokud jde o cenu a pravidelné dávkování.  Bezchlórovou chemii lze doporučit pro všechny alergiky a osoby citlivé na chlór, náklady na provoz se již blíží chlórové dezinfekci.

Další variantou jak upravovat bazénovou vodu je použití systému slané vody. Tento systém pracuje na principu elektrolýzy soli, můžeme Vám zde nabídnout i mořskou sůl. Ke všem variantám úpravy bazénové vody Vám můžeme nabídnou testery na změření kvality vody, od jednoduchých tabletových testerů až po digitální fotometry.

K dalšímu zařízení, které vám ulehčí starání se o vodu, patří digitální systém automatického dávkování chlornanu sodného, pH korektoru a flokulantu včetně regulace.

 

Chlórová chemie

Chlórová chemie má u nás svoji tradici. Naše chlórová řada je vybavena širokou škálou výrobků. Věříme, že zde najdete přípravky, které budou vyhovovat právě Vám.

Téměř každá voda má tzv. „chlórovou stravu“. Tím se rozumí takové množství chlóru, které je nutné, aby se zničila většina bakterií a řas, které se ve vodě nalézají a aby došlo k reakci s anorganickými sloučeninami. Pokud je „chlórová strava uspokojivá“, nachází se voda ve zdravém a čistém stavu tak dlouho, dokud není znovu znečištěna. Nadto musí být k dispozici tzv. „zbytkový chlór“, který je schopen zničit každou novou kontaminaci, která napadne vodu (bakterie, viry, řasy, nečistoty, atd.). Obsah zbytkového chlóru se měří zkušebním přístrojem.

Při přípravě bazénu na novou sezónu je nejdůležitější důkladná dezinfekce. Hodnota chlóru v bazénu by se měla pohybovat v oblasti 0,3–0,6 mg/l. Tato koncentrace chlóru účinně působí na řasy, bakterie a další mikroorganismy a není zdraví škodlivá. Rychle a spolehlivě jí dosáhnete použitím chlór šoku. Při tomto šokovém ošetření vody dochází k nárůstu koncentrace chlóru ve vodě. S koupáním je třeba vyčkat do sestoupení koncentrace chlóru pod přípustnou mez 1 mg/l.

Optimální úroveň obsahu chlóru ve vodě se udržuje pomocí pomalu rozpustných chlórových tablet nebo multifunkčních tablet, které kromě chlóru obsahují i látky, které působí proti řasám, napomáhají vyvločkování nečistot a stabilizují chlór ve vodě. Tablety se vkládají do plováku nebo dávkovače chloru. Chlórové tablety nevhazujte do bazénu, protože díky vysoké koncentraci uvolňovaného chlóru by došlo k vybělování dna bazénu. Není přípustné volně aplikovat tablety do bazénu.  Dávkování tablet je samozřejmě závislé na dalších okolnostech – teplotě vody, počasí i celkové údržbě bazénu. Množství chlóru doporučujeme měřit alespoň 1x týdně.

V případě používání čistě chlórových tablet je vhodné přidávat i přípravek na řasy, který působí velmi účinně proti tvorbě řas. Doporučujeme ošetřovat vodu v bazénu preventivními dávkami přípravku na řasy zejména při velmi teplém nebo naopak deštivém počasí, kdy vznikají vhodné podmínky pro růst řas. Pravidelným dávkováním přípravku na řasy tedy můžete předejít nepříjemným komplikacím, které trvají dlouho a brání v užívání bazénu

 

Bezchlórová chemie

Vám všem, kteří hledáte alternativu vůči chlórové chemii, můžeme nabídnout nový přípravek, Guanicid. Působí širokospektrálně, nemá vliv na pH vody, vydrží vyšší teplotu vody, aniž by ztratil účinnost, nepoškozuje nijak konstrukci ani technologii bazénu, ale především nevysušuje pokožku, nedráždí oči ani sliznice, nevyvolává alergické reakce a dávkuje se zhruba 2x měsíčně. Guanicid se nevypaří ani nerozloží, pokud voda není zatížena.

Počáteční dávku přípravku Guanicid aplikujte přímo do vody při zapnuté filtraci, která zajistí promíchání vody. Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu. Koupat se můžete po krátkém promíchání bazénové vody. Následně dávkujte každých 14 dní, při extrémním zatížení, při vysokých teplotách vody (nad 30°C) nebo při ztrátě průzračnosti vody každých 7 – 10 dní. Nutnost dávkování si nejlépe ověříte při pravidelném měření obsahu Guanicidu kapkovým testerem. Obsah Guanicidu doporučujeme udržovat na hodnotě 0,2 – 0,3 mg/l. Pro dlouhodobé udržení kvality vody doporučujeme používat Guanicid v kombinaci s oxidačním přípravkem Oxy Komplexon, který zajistí oxidaci vzniklých nečistot. Dále doporučujeme pravidelně dávkovat vločkovač, který odstraní drobné mechanické nečistoty z vody.

Guanicid vykazuje i algicidní účinnost na řasy, a proto není nutné při tomto způsobu ošetření vody preventivně dávkovat přípravek na řasy. Při pravidelném ošetřování, filtraci a výměně vody byste se s problémem výskytu řas vůbec neměli setkat.

Přechod z chlóru na Guanicid nevyžaduje zvláštní pozornost. Tyto dva přípravky spolu nereagují za vzniku nepříjemných doprovodných efektů jako zákal nebo zápach. Pokud tedy chceme např. po prvním jarním měsíci provozu, kdy se voda teprve ohřívá a její nezávadnost se udržuje minimálním přebytkem volného chloru, přejít na Guanicid, jednoduše zastavíme průtok dávkovačem chloru nebo vyjmeme tabletu z plováku, počkáme 1-2 dny a začneme dávkovat Guanicid. Při tomto přechodu není třeba dávkovat šokově, neboť voda by měla být v dobré kondici.

 

Kyslíková chemie

Kyslíkovou chemii doporučujeme především pro vnitřní bazény. Údržba vody touto chemií je pro zahradní bazény náročnější než údržba chlórovou chemií, neboť vyžaduje stálou péči.

Obsah dezinfekce by se měl pohybovat okolo doporučeného přebytku, pro soukromý bazén je to 40 mg/l. Blíží-li se naměřená hodnota minimálnímu přebytku 20 mg/l, je nutné přidat dezinfekci, neboť se zvyšuje riziko výskytu řas.

Za normálních okolností není nutné u krytých bazénů přidání prostředku potlačujícího tvorbu řas s výjimkou uvedení do provozu. U zahradních (i krytých) bazénů doporučujeme používat pravidelně 1× týdně přípravek na řasy.

 

Ošetřování bazénové vody v bazénech bez filtrace a malých dětských bazénech

Pravidelnou péčí o tyto bazény si ušetříte častou výměnu vody. I v případě malých bazénků se můžete řídit výše uvedeným návodem. Také zde platí, že tajemství čisté a jiskrné vody spočívá v měření a úpravě pH a zajištění dostatečného obsahu dezinfekce ve vodě. Můžete použít všechny druhy, tj. chlorovou, bezchlorovou i kyslíkovou. Pro dávkování tablet doporučujeme zakoupit plovoucí chlorátor, který před koupáním vyjměte z vody.