Péče o bazén

KTS-AME | Rehabilitační a hotelové bazény

Péče o bazén

K tomu, abyste se mohli nerušeně koupat a těšit se z bazénu, nestačí pouze samostný bazén, ale je nutné se také o bazénovou vodu náležitě starat.

Vždy to nejsou viditelné nečistoty, které kalí vodu v bazénu. Mikroorganismy jako bakterie nebo viry pro nás nejsou viditelné, ale jsou podstatně nebezpečnější než list ze stromu a jiná hrubá nečistota. I po důkladném umytí přináší každý koupající se do vody milióny zárodků, stejně jako pot, vlasy, kožní maz a zbytky kosmetických a opalovacích prostředků. Ty tvoří ideální živnou půdu pro bakterie, viry, houby a řasy. Proto je nezbytná pravidelná a vydatná péče o vodu.

Proto je dalším nezbytným vybavením bazénu filtrace, která čistí bazénovou vodu, dále potom skimmer, který slouží k sání vody z bazénu, a vtokové trysky, které naopak vrací přefiltrovanou vodu zpět do bazénu.

 

Napuštění bazénu

Plavecký bazén má být před naplněním důkladně vyčistěn. Vedle obvyklých vápenných usazenin je obyčejně silně znečištěn také okraj bazénu, resp. zóna, po níž je bazén naplněn.

Vyčistěte dobře stěny a dno bazénu, případně omyjte přípravkem na řasy. Napusťte bazén, zkontrolujte a spusťte filtrační zařízení na cca 6 – 8 hodin, aby se odstranily možné mechanické nečistoty. V případě odzimování doplňte bazén vodou do plného stavu, zkontrolujte a spusťte filtrační zařízení, je-li to nutné, proveďte vyvločkování. Stabilizujte tvrdost vody  a proveďte úpravu pH.  Dávkujte vybranou dezinfekci. Zapněte cirkulaci na tak dlouhou dobu, aby došlo k úplnému promíchání přípravku v bazénové vodě,  potom znovu proveďte měření a úpravu hodnoty pH.

Na úroveň kvality vody v bazénu má také vliv množství solí kalcia a magnézia, které jsou v ní obsaženy. Ideální hodnoty tvrdosti vody odpovídají 7 – 12°N. Při vyšších hodnotách tvrdosti vody (nad 25°N) a pH může docházet ke vzniku zákalu a usazenin. Pro takto tvrdou vodu doporučujeme použít přípravek na odstranění tvrdosti, který zabrání vylučování vápenatých a hořečnatých solí. Přípravek je nutné použít hned po napuštění bazénu. Další ošetření je nutno provést při každém doplnění čerstvé vody. Před další úpravou vody (pH, dezinfekce) nechte vodu několik hodin cirkulovat. Nikdy přípravek nepoužívejte bezprostředně před ošetřením vody flokulantem. K měření tvrdosti vody můžete použít tester, který máme rovněž v naší nabídce.

Ideální hodnota pH při použití chlorové a bezchlorové dezinfekce je 7,2–7,6, u kyslíkové pak 7,0 – 7,4. Pokud pH vody v bazénu opustí tuto vymezenou oblast, dochází ke snížení účinnosti a zvýšení spotřeby dezinfekčních přípravků, vylučování solí, vzniku zákalů (pH >7,6) a korozi kovových dílů či blednutí barev plastů a fólií (pH <7,2). Při běžném používání bazénu se pH vody pomalu mění podle místního složení a tvrdosti vody. Správná hodnota pH se udržuje pomocí přípravků pH minus nebo pH plus. Měření a úprava pH se doporučuje provádět 1× týdně.


Úprava bazénové vody

Každý dlouhodobě používaný bazén by měl být opatřený kvalitní filtrací (doporučujeme pískový filtr) a takovou cirkulací, která by zabezpečovala promíchání upravené vody v celém objemu bazénu.  Celý objem vody v bazénu musí projít filtrací alespoň jednou za 24 hodin. Dobrá cirkulace, vodopád nebo fontána napomáhají rozmíchání chemických přípravků do celého objemu vody v bazénu a zabraňují výskytu tzv. „mrtvých zón“ (míst, kde je voda stojatá). Doporučená doba  filtrace je 6 – 8 hodin denně dle objemu bazénu a rychlosti filtrace. Filtr je nutné proplachovat minimálně 1x týdně. Pravidelnou filtrací rovněž dochází k žádoucí obměně vody.

 

PRAVIDELNÁ ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY (1× až 2× týdně)

 • nečistoty ze dna vysajte a nečistoty z hladiny sejměte síťkou
 • vždy nejprve změřte a upravte hodnotu pH bazénové vody na optimum
 • zkontrolujte úroveň dezinfekce a je-li třeba doplňte ji
 • opět upravte pH
 • při velmi teplém počasí doporučujeme 1x týdně šokovou úpravu vody
 • 1× týdně proveďte zpětný proplach filtru

 

OŠETŘENÍ VODY PŘED DLOUHODOBOU NEPŘÍTOMNOSTÍ

 • upravte hodnotu pH na ideální stav
 • přidejte dostatečné množství dezinfekce pro dobu nepřítomnosti
 • preventivně přidejte přípravek na řasy
 • zakryjte bazén krycí plachtou
 • zajistěte optimální denní chod filtračního zařízení pomocí časového spínače
 • při znovuuvedení do normálního provozu postupujte podle bodu pravidelná úprava bazénové vody


NÁRAZOVÁ ÚPRAVA VODY BEZ JISKRY

Voda bez jiskry je první varovný signál, reagujte na něj rychle, zabráníte nepříjemným komplikacím
 

 • upravte pH na ideální stav
 • aplikujte šokové množství dezinfekce (v případě používání Guanicidu šokové množství Oxy komplexonu)
 • případně přidejte přípravek na řasy
 • podle potřeby vyvločkujte, vysajte a proveďte zpětný proplach filtru

 

Zazimování bazénu

Po skončení sezóny je velmi důležité bazén správně zazimovat. Usnadníte si tím jarní údržbu a znovuuvedení do provozu. Při zazimování se neřídíme počasím, ale teplotou vody v bazénu. Zazimování provádíme, když se teplota vody ustálí okolo 12 °C.

 • vyčistěte filtr zpětným propláchnutím
 • odpusťte vodu z bazénu do úrovně 10–20 cm pod zpětné trysky a skimmer a odvodněte potrubí
 • očistěte usazeniny na stěnách bazénu nad nynější hladinou
 • zakonzervujte bazénovou vodu přípravkem na zimu
 • speciální plováky rozložené úhlopříčně na hladině zabrání, aby vám rozpínající se led nepoškodil stěny bazénu. Bezplatným řešením jsou plastové lahve naplněné asi do poloviny nemrznoucím roztokem.

 

Jarní zprovoznění bazénu

Po odkrytí bazénu a poklizení plováků, které bránily porušení bazénu mrazem, nejprve odstraníte nečistoty z bezprostředního okolí bazénu. Dále je třeba vyčistit stěny a dno bazénu pomocí mechanického vysavač a následně doplnit vodu do bazénu.

Dalším krokem je osazení a zapojení filtrační jednotky. Tuto část práce je lepší svěřit odbornému servisu. Když se pustíme do zapojení sami, nezapomeneme vyzkoušet funkci proudového chrániče. Nezapomeňte zkontrolovat těsnost všech spojů, aby nedošlo k uniku vody. Zavodněte čerpadlo, potrubní rozvody a zapojte filtrační jednotku. Doporučujeme několikrát za sebou vyprat filtrační náplně, abyste je zbavili velkého množství mechanických nečistot, kterých bývá po zimě skutečně hodně.

Bezprostředně po naplnění bazénu vodou provedeme první ošetření. Upravíme pH na ideální hodnotu 7,2-7,6 a přidáme chlor a přípravek na odstranění řas.