Jak postavit betonový bazén se svařovanou fólií

KTS-AME | Soukromé bazény

Jak postavit betonový bazén se svařovanou fólií

1. Příprava betonového skeletu

Po rozhodnutí o vybudování betonového bezénu se svařovanou fólií je nutné celou záležitost (umístění, síla betonu, izolace, atd.) konzultovat s odbornou stavební firmou a statikem.
Při samotné realizaci je nejprve potřeba připravit celý betonový bazén tak, aby měl co nejhladší povrch. Je potřeba počítat se všemi budoucími prostupy pro trysky, skimmer a světla.

Další možností je využít zhotovení skeletu bazénu z typových polystyrenových tvárnic.

 

2. Svařování fólie

Celý bazén je neprve vyložen speciální textilií, aby nemohlo dojít k poškození fólie vlivem hrubosti betonu.
Na horní hranu stěny bazénu je připevněna lišta, ke které je přivařena fólie stěny bazénu. Dále je fólie přivařena v přechodu stěny a dna.
Fólie je dále připevněna na schody a jiné netypické tvary v bazénu a na závěr i na dno bazénu.
Dále se dokončí montáž vnitřního příslušenství a bazén je připraven.

 

3. Hotový bazén